Щодо формування та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

 

Постанова Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (із змінами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України»   

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2014 № 843 «Деякі питання підключення департаментів (управлінь) освіти і науки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536  

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2013 № 1059 «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 р. № 1059

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 р. за № 1348/23880

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 559 «Щодо підключення професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.01.2013 № 1 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 154/22686

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 986 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2012 р. № 1664/21976  

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1475 «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. № 18/20331 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 № 1377), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 75/8674  

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.11.2011 № 1343 «Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2011 р. № 1436/20174